Edukacja seksualna ważnym punktem kształcenia

Zagadnienia związane z cielesnością i seksualnością wciąż w naszym kraju owiane są atmosferą tabu. Nie każdy rodzic jest w stanie podołać edukacji seksualnej dziecka, zatem obowiązek taki stara się wypełniać szkoła. W programach nauczania przewidziano przedmiot o nazwie „Wychowanie do życia w rodzinie”, którego istotnym założeniem jest właśnie edukacja seksualna. Przedmiot nie jest obowiązkowy, a zgodę na uczęszczanie na takie zajęcia muszą wyrazić rodzice. Wiele osób negatywnie ocenia wychowanie do życia w rodzinie. Głównym zarzutem pod adresem tych zajęć jest brak odpowiednich kompetencji u osoby je prowadzącej. Powinien to być ktoś, kto potrafi wyważyć wiele czynników oraz przekazać wiedzę wolną od stereotypów i uprzedzeń, znaleźć złoty środek pomiędzy bezpruderyjnością a skromnością, a także posiadać rozległą wiedzę medyczną i psychologiczną. Ostatnio szeroko komentowany jest w mediach problem edukacji seksualnej dla bardzo małych dzieci. Pojawiają się głosy o zbyt wczesnym rozbudzaniu seksualności oraz demoralizowaniu przedszkolaków. Zwolennicy tak wczesnej edukacji natomiast podkreślają, że nie ma ona nic wspólnego z deprawowaniem, a ma głównie na celu ochronę dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym. Mądre przepracowanie zagadnień związanych z seksualnością jest ważnym punktem edukacji młodych ludzi, gdyż pozwoli im poznać dobrze własne ciało, popędy, nauczy odpowiedzialnego stosunku do cielesności i pomoże w prowadzeniu zdrowego życia seksualnego w dorosłym życiu.

Witaj! Na moim serwisie o wiedzy, mam nadzieję, że treści jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!